EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Puno vode - Puno hrane - Svetski Dan Vode 2012

 

Ovogodišnjim sloganom Svetskog Dana Vode, Ujedinjene Nacije obeležavaju korelaciju između vode i hrane, i podstiču na razmišljanje o održivom razvoju u korist stanovništva planete, koje će do 2050. godine dostići broj od 9 milijardi.

Naime, da bi se hrana mogla proizvoditi, potrebno je nekoliko hiljada litara vode više nego prosečnoj osobi za piće u toku dana.

Cilj ovogodišnje UN kampanje je shvatanje prioriteta ljudskog razvoja i pametno raspolaganje vodnim resursima koji, iako obnovljivi, postaju sve manje pristupačniji.

 

Organizacija za Hranu i Poljoprivredu Ujedinjenih Nacija (FAO) je usmerila svoje napore u više pravaca da bi delegacijama svih zemalja sveta predočila težnje i napore sa kojima će se  države, stanovništvo, privreda i međunarodne organizacije suočiti u ne tako daljoj budućnosti.

Puno vode - Puno hrane

Uzgajanje poljoprivrednih proizvoda nije više pitanje kvaliteta (genetski modifikovani ili ne), već postaje pitanje količine. Da li je moguće, tj. da li postoje adekvatni resursi da bi se uzgajala hrana za toliko puno ljudi?

Pogledajte sledeći video klip koji opisuje ovaj rastući trend:

Po proceni ove specijalizovane agencije UN-a, potrebno je povećati proizvodnju na globalnom nivou za 70% da bi se ljudske potrebe zadovoljile. Potrebna je obradiva poljoprivredna zemlja, mehanizacija, kvalitetno seme....ali da bi proces mogao da započne potrebna je ogromna količina vode.

Pogledajte sledeću stranicu da bi imali približnu ideju koliko je vode potrebno da bi se određene namirnice proizvele: Količina vode potrebna za namirnice.

FAO preporučuje državama da povećaju investicije u primarnom poljoprivrednom sektoru za čak 60%, ne samo zato što poljoprivreda proizvodi hranu, već i zato što predstavlja dobit i finansijsku podršku ruralnom stanovništvu. Deo tih investicija bi trebalo iskoristiti za sisteme za navodnjavanje i pretvoriti ih (naročito u delovima sveta koji su u razvoju) u polu-automatizovane ili potpuno automatizovane.

Reciklaža vode

Činjenica je da je količina vode na planeti ograničena, i da je potrošnja pijaće vode u porastu, srazmerno porastu broja stanovnika. Međutim, pošto je za uzgajanje hrane potrebno hiljade puta više vode nego za ljudsku upotrebu, potrebno je ustanoviti sistem navodnjavanja koji ne bi ugrozio snabdevanje vode za druge potrebe.

Desalinizacija morskih voda, iskorišćavanje otpadne prerađene vode, i hibridno korišćenje vode su neka od rešenja koja bi mogla da znatno doprinesu smanjenju iskorišćavanja vodnih resursa i na taj način smanjenju uticaja koje bi takvo smanjenje imalo na životnu sredinu.

Primer hibridne upotrebe vode u poljoprivredi:

“U azijskim zemljama poljoprivrednici su primetili da dok koriste istu vodu za uzgajanje pirinča i riba, nivo prinosa, proteina i dobiti se znatno povećava.”

Inovacije ovog tipa mogle bi znatno da olakšaju prehranu čak 1,8 milijardi ljudi koji će, po proceni FAO-a, živeti u regionima koji su slabo snabdeveni vodom za piće. U toj regiji istaknuta su tri tipa problema – nedostatak pristupa (u smislu fizičkog nedostatka vode u naseljenim područjima), nedostatak pristupa (u smislu nedovoljnog zalaganja država da pruži osnovne usluge svim svojim stanovnicima) i nedostatak infrastruktura (prouzrokovan finansijskim poteškoćama).

» “Klimatske promene i vodni resursi”

Klimatske promene će dodatno otežati situaciju, pogotovo što su njihove posledice nepredvidive. Po pitanju klimatskih promena, bitno je naglasiti da šume predstavljaju jedan od fundamentalnih načina zaštite vodnih i zemljišni resursa. Zbog svoje raznovrsnosti u flori, imaju kao posledicu smanjenje pojava poplava i suša kao i prečišćavanje ulaznih voda. Osam procenata šuma na svetu zapravo služi očuvanju zemljišta i vodnih resursa.

Istina je da u nekim predelima sveta klimatski uslovi dozvoljavaju uzgajanje žitarica uz malo navodnjavanja, međutim delovanje klimatskih promena sada dovodi u pitanje rezultate uzgajanja čak i u tim predelima.

» Smanjiti rasipanje hrane

Do 2050. godine najveće povećanje stanovništva očekuje se u zemljama u razvoju. U ovim zemljama su već sada oskudni izvori vode za piće.

Jedan od ciljeva ovogodišnje kampanje je smanjenje procenta proizvedene hrane koja je neiskorišćena i bačena. Prema zvaničnim statističkim podacima, čak 30% hrane u svetu biva bačeno, a samim tim voda koja se koristila za njenu proizvodnju je uzalud potrošena.

U manje razvijenim zemljama, problem je infrastruktura koja od proizvođača do potrošača na neadekvatan način prenosi hranu i samim tim smanjuje dobit koja bi pokrila troškove za njenu proizvodnju.

U razvijenim zemljama problem je preterana konzumacija, nezdrava ishrana ili kupovina viška hrane koja je bačena posle njenog isteka roka trajanja. Ukoliko bi se rasipanje hrane prepolovilo, to bi značilo uštedu 1.350 km3 vode na globalnom nivou, što je oko šest puta više vode nego što Španija dobija putem padavina u jednoj godini.

» Dodatni LINKOVI :

      ‘‘Voda i Urbanizacija’’ - Svetski Dan Vode 2011 god.

      22. Mart Međunarodni Dan Vode – Hronologija

      Uštedite Vodu I Sebi I Drugima 2010

      Zajedničke Vode – Zajedničke Mogućnosti

      Svetski Dan Vode - 22. Mart 2007. god.

      Svetski Dan Vode - 22. Mart 2008. god.

      UN Konferencija O Vodama, Pitanja Sa Konferencije

      Voda I Čovekove Potrebe Za Vodom

      Voda – Najvažniji faktor U Proizvodnji Hrane

 

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

 

ekospark@gmail.com

 

EkoSpark.com

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |