EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» PROPAST LJUDSKE ZAJEDNICE NA USKRŠNJEM OSTRVU

– MOGUĆI SCENARIO KRAJA LJUDSKE RASE ?

Istoriju opstanka ljudske rase na Zemlji karakterišu kratkotrajni vrhunci razvoja naprednih civilizacija koje su postojale u jednom istorijskom razdoblju i onda nestale zauvek, ostavivši iza sebe čudesne artefakte koji raspaljuju maštu arheologa.

O njihovom načinu života, svakodnevici, razvoju i razlozima nestanka postoji vrlo malo ili uopšte nema materijalnih dokaza što njihovo izučavanje čini težim ili ga ponekada čini nemogućim.

Na osnovu obavljenih istraživanja može se sa prilično sigurnosti tvrditi da je katastrofalna eksplozija ostrva Tera u Egejskom moru izazvala propast Minojske kulture dok se o kraju civilizacije Maja skoro ništa ne zna.

U većini slučajeva su ove drevne civilizacije okončale postojanje usled prirodnih katastrofa, ratova ili pod naletom kolonizatora sa starog kontinenta, međutim jedna ljudska zajednica je prestala da postoji tako što je doslovno uništila samu sebe stihijskom organizacijom života – civilizacija sa ostrva Rapa Nui, poznatijeg kao Uskršnje Ostrvo.

Uskršnje Ostrvo (španski naziv Isla de Pascua) nalazi se u Tihom Okeanu, nekih 3 700 kilometara zapadno od Južne Amerike. Prvi polinezijski doseljenici došli su na ovo vulkansko ostrvo pre 15 vekova. Ostrvo ne obiluje vodom ali su tadašnje životne uslove znatno poboljšavale zelene šume koje su zadržavale kišnicu. U vreme vrhunca razvoja ove kulture sedam hiljada ljudi je živelo u nekoliko malih sela gajeći useve i živinu i baveći se ribolovom. U religioznom smislu bili su veoma napredni i ostavili su civilizacijsko zaveštanje u vidu masivnih, 8 metara visokih megalita od opsidijana, koje su na deblima dovlačili iz kamenoloma u kome je pronađen nedovršeni megalit visok čak 21 metar. Urođenici su ih zvali Moai i raspoređene su svuda po ostrvu, svedočeći o velikom značaju ovog religioznog kulta u svakodnevnom životu.

Na žalost, prvi doseljenici iz Evrope koji su u 17. veku kročili na ostrvo naišli su samo na ove neme kamene glave izduženih noseva i ušiju.

U toku samo nekoliko decenija, nekada impresivna zajednica sa ostrvo Rapa Nui je nestala sa lica zemlje, a arheološka istraživanja su utvrdila da je ona sama sebi zapečatila sudbinu prekomerno i neplanski eksploatišući ograničene resurse ovog ostrva.

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

 

ekospark@gmail.com

 

Kako je populacija rasla, stanovništvo je krčilo sve više šuma radi obradivog zemljišta. Pored toga, oboreno drveće su koristili kao ogrev, pri izgradnji domova i čamaca za ribolov, kao i u religiozne svrhe jer su na njima kotrljali kamene glave do željenog mesta. Na žalost, nije potrajalo dugo dok i zadnje stablo na ostrvu nije oboreno. Tako je počeo kraj ove kulture koja više nije imala građu za čamce što je zaustavilo  ribolov i dovelo do nestašice hrane. Potpuni nestanak šuma sa ostrva izazvao je eroziju i  još veću glad. Postepeno, nekadašnje seoske zajednice su prestale da postoje a ljudi su počeli da se nastanjuju u pećinama. Agoniju i kraj ove kulture obeležili su oružani sukobi manjih grupacija, ponovno uspostavljanje ropstva pa čak i česti slučajevi kanibalizma.

Jednom kada su svi resursi utrošeni, kao mala, izolovana teritorija sa koje se nije moglo dalje, Uskršnje Ostrvo predstavlja apokaliptično upozorenje na mogući ishod nebrige čovečanstva u eksploataciji ograničenih resursa naše planete. Što će postati „majka svih problema“ kada ljudska populacija dostigne broj koji prekoračuje egzistencijalne potencijale Zemlje.

Pod svetlom modernih integracionih tokova i međusobno potpuno povezanih ekonomija, nekako se ne vidi činjenica da je čovečanstvo dostiglo prekretnicu koju je kultura sa Uskršnjeg Ostrva dostigla u 16. veku.  

Sama planeta Zemlja predstavlja malo, izolovano ostrvo u sred ogromnog okeana, sa koga se nema gde drugde jednom kada više ne bude neobnovljivih resursa. Imajmo to u vidu dok nemilice sagorevamo fosilna goriva i iskopavamo hiljade tona ruda, trošimo i zagađujemo vodu koje su tamo negde tako željni...

 

 

» POVEZANI TEKSTOVI :

      Istorija, učiteljica života...

      Moguće Posledice Klimatskih Promena

      Šume Srbije, Istorijske Činjenice

      U Rekama Se Odavno Kupamo Na Sopstveni Rizik

      Vek Za Dekontaminaciju Černobila

      Neobični Rezultati Globalnog Zagrevanja

      10 Praktičnih Saveta Za Vas Sopstveni Ekološki Doprinos

 

EkoSpark.com

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |