EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google & EkoSpark

 

26. januar - Svetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine

 

14. februar - Svetski dan očuvanja energije

 

 

21. mart - Svetski dan šumarstva

 

 

22. mart - Svetski dan vode

 

 

22. april - Dan planete Zemlje – Earth Day

 

 

09. maj - Međunarodni dan ptica

 

 

22. maj - Svetski dan zaštite biodiverziteta

 

 

24. maj - Evropski dan Parkova

 

 

31. maj - Svetski dan borbe protiv pušenja  - No Smoking Day

 

 

05. jun - Svetski dan zaštite životne sredine


15. jun - Svetski dan vetra

 

 

21. jun – Dan Sunca – Energije
 

 

11. juli - Svetski dan populacije


 

12. avgust - Međunarodni dan mladih

 

 

16. septembar - Svetski dan zaštite ozonskog omotača

 

 

27. septembar - Dan turizma


 

04. oktobar - Svetski dan zaštite životinja


 

16. oktobar - Dan zdrave hrane

 

 

03. novembar - Svetski dan čistog vazduha

 

17. novembar - Dan ekološkoh pokreta

 

 

11. decembar - Dan planina

 

 

29. decembar - Dan biološke raznovrsnosti

 

 

Planeta Zemlja Je jedini dom koji imamo !

 

zato je neophodno da o njoj vodimo više računa !

ne živi u neznanju, Informiši se :

 

EkoSpark.com

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

ekospark@gmail.com

 

 

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |